C.VITEA

Ik produceer cultuur als middel om mijn transcendentale zinvolle wereld te verzoenen met het zinloze bestaan van onze plaats in de kosmos. Dit transcendentale bestaat uit mijn inheemse cultuur, verworven inzichten en een persoonlijke kosmogonie en drukt zich in de kosmos uit met de recyclage van romaanse en gotische elementen, brutalisme, het pittoreske, ruïnes, de wildernis en een spel van licht en schaduw, openheid en geslotenheid, kilheid en schoonheid. Door het uitbouwen van dit spiritueel en materieel oeuvre wordt mijn baken in de inter-dimensionale realiteit sterker en hoop ik te kunnen bijdragen aan een hogere cultuur. De waarheid is daarin ondergeschikt aan zelfverwezenlijking.

Er is niets mis met het beleven van lage cultuur, zolang we die als laag blijven beschouwen; als afleiding. Het toe-eigenen en cultiveren van hoge cultuur en hoge natuur is een middel om het zelf te verwezenlijken en op die manier het multiversum uit te breiden.
—————————————
I produce culture as a means to reconcile my transcendental meaningful world with the senseless existence of our place in the cosmos. This transcendental consists of my indigenous culture, acquired insights and a personal cosmogony and expresses itself in the cosmos with the recycling of Romanesque and Gothic elements, brutalism, the picturesque, ruins, the wilderness and a play of light and shadow, openness and closeness, coldness and beauty. By expanding this spiritual and material oeuvre my beacon in the interdimensional reality becomes stronger and I hope to be able to contribute to a higher culture. The truth is subordinate to self-realization.

There is nothing wrong with experiencing low culture, as long as we continue to regard it as low; as a distraction. The appropriation and cultivation of high culture and high nature is a means of self-realization that expands the multiverse.
—————————————
The content on this website is my intellectual property, but is free to use, as long as you have respect for my name. Artists who are influenced by my art should mention my name. If you want to sell or show my art, you have to acknowledge my name. My name is all what I have. But it is you who are responsible for yours:

Cattle die,
kinsmen die
you yourself die;
One thing now
that never dies
the fame of a dead man’s deeds.

Hávamál

Advertenties