Bewoesten

Geoogst Offer 20/10/20
Museum 08/10/20
Bloedmaan 01/10/20
Eindeloze zuil 29/09/20
Viceversa 09/09/20
Westende 26/08/20

Wijnschrijn

Afmetingen:
hoogte: 32,5cm
breedte: 27cm
diepte: 18,5cm

Pagan Gnostic symbols:

Colors

Black/White: philosophy, Odin, chaos/order, infinite/finite Red/Blue: emotion, Tyr, light/shade, blood/dead, desire/withdrawal, passion/melancholy

Signs

î (Teiwaz): Tyr, North Sea, Viking culture/paganism, future of Europe O&X: Odin, truthseeker, gnosticus, shaman

Subjects

Sunset: contemporary Europe, decline of the west Bloodmoon: prophecy, oracle, warning, + return to animism

Objects

Wine box: Dionysos, high culture, decadence, finished artwork Ship: society, culture, system of belief Column: to be, the I Square: basis for a structure Jar: Norn Urd Net: Norn Verdandi Dish: Norn Skuld

Animisme is universalistisch, personalistisch en archaïsch. Paganisme is de categorisering van het animisme (vaak, maar niet noodzakelijk) binnen de traditie van de stam of het volk. Monotheïsme is de totalitaire (en dus utopische) ordening van de categorieën uit het paganisme. Het paganisme brengt dus hiërarchie, maar erkent dat er tegenstrijdige krachten aan het werk zijn, die de mens maakt tot levend wezen.